Založit webové stránky nebo eShop

Ohlášky

 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ BOHDÍKOV, RAŠKOV
A RUDA NAD MORAVOU

den

liturgická oslava

mše svatá

úmysl

30.4 Ne

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Bohdíkov 7.30

za † rodinu Tomancovou a Musilovou

Ruda 9.00

za † Jiřího Podhorného a rodinu Podhornou, Valentovou a duše v očistci

Raškov 10.30

za farníky

1.5 Po

 

 

 

2.5 Út

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Radomilov 18.00

 

3.5 St

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Ruda 18.00

na úmysl dárce

4.5 Čt

 

Št. Lhota 16.00

 

5.5 Pá

 

Ruda 18.00

za † sourozence Haltmarovy a duše v očistci

6.5 So

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Olšany 17.30

za † manžela a oboje rodiče

Bušín 18.45

za živou a † rodinu Králíčkovu a Hájkovu a duše v očistci

7.5 Ne

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Bohdíkov 7.30

za dar zdraví

Ruda 9.00

za † manžele Fialovy a živou rodinu

Raškov Dvůr 10.30

za farníky

Příští neděli se koná sbírka na křesťanská média.

Ruda nad Moravou:

Dnes 30.4 po mši svaté zveme do kavárny na faru.

V úterý 2.5 bude zkouška sboru v 19 hod. v kostele.

Setkání pastorační rady bude ve středu 3.5 v 19 hod. na faře.

Setkání rodičů děti, který se připravují na první svaté přijímání bude ve čtvrtek 4.5 v 18 hod. na faře.

Adorace je čtvrtek 4.5 ve 20 hod. v kostele.

Tento týden je první pátek v měsíci. Budu navštěvovat nemocné se svatým přijímáním, je to i možnost zpovědi, duchovního rozhovoru.

V pátek 5.5 bude zpověď od 16.30, současně probíhá tichá adorace před vystaveným Ježíšem v eucharistii.

 

 

Společenství seniorů pořádá pouť do Koclířova a na zámek do Moravské Třebové ve středu 10.5. Pojedeme v 9 hod., vrátíme se k večeru. Zájemci, hlaste se u paní Dombaiové. Cena za cestu 150 Kč, můžete se navíc přihlasit na oběd.

 

Jak jste už četli v děkanátním časopise, v měsíci květnu začínají fatimské pobožnosti, které se budou konat vždy 13. dne měsíce v různých farnostech děkanátu. Na první nás srdečně zve 13. května do Šumperka pan děkan a všichni kněží děkanátu. Jsme nesmírně rádi, že na toto naše setkání přijal pozvání i otec biskup Josef Hrdlička, kterému u té příležitosti také chceme poděkovat za jeho dlouholetou službu církvi. Jelikož bude to těsně před Dnem matek, rozhodli jsme se první mariánský večer věnovat modlitbě za počatý život, za děti, za matky a rodiny a také za ty manželé, kteří nemohou mít děti či přijali děti k adopci. Program začne v 16.45 hod. poklonou Panně Marii a bude pokračovat růžencem vedeným představiteli rodin. Mše svatá bude v 18.00 hod. Prosíme ale o účast na celém programu od začátku. Rozhodnutím svatého otce Františka můžeme tak získat plnomocné odpustky. Samotný svatý otec bude v tento den ve Fatimě, kde svatořečí fatimské děti vizionáře Františka a Hyacintu a tak prožijeme vše ve spojení s ním. Podrobné informace budou ještě za týden v TamTamu a prosíme, abyste si je pozorně přečetli, protože naše účast bude vyžadovat i malou osobní přípravu každého z nás. Ještě jednou srdečně zveme.

 

 

Možnost přijmout svátost smíření je:
ve středu a v pátek půl hodiny přede mší svatou v Rudě,
v sobotu přede mší svatou v Olšanech a Bušíně,
v neděli přede mší svatou v Bohdíkově, po mši svaté v Raškově.

Jinak je možnost domluvit se telefonicky v jinému termínu.

 

Farnost Ruda nad Moravou

duchovní správce: P. Michal Krajewski tel. 733 755 848

e-mail: farudanm@ado.cz

 

*

Rozvrh hodin náboženství

ZŠ Ruda nad Moravou

úterý:

2. třída: 12.10-12.55

3. a 4. třída: 13.00-13.45

středa:

1. třída: 12.00-12.55

čtvrtek:

5. a 6. třída: 14.00-14.45

pátek:

7., 8. a 9. třída: 14.00-14.45

ZŠ Hrabenov

středa: 13.05-13.50

ZŠ Bušín a Olšany

čtvrtek: 13.00-13.45

ZŠ Bohdíkov

pátek: 13.00-13.45

Pro děti, které z různých důvodů nemohou navštěvovat výuku ve škole, bude náboženství vždy druhou sobotu na faře.

 

TOPlist
BlueBoard.cz