Založit webové stránky nebo eShop

Ohlášky

 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ BOHDÍKOV, RAŠKOV
A RUDA NAD MORAVOU

den

liturgická oslava

mše svatá

úmysl

15.10 Ne

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Bohdíkov 7.30

za dar zdraví

Ruda 9.00

za † rodiče Kylarovy, Pospišilovy a duše v očistci

Raškov 10.30

poděkování za 50 let společného života s prosbou k Duchu svatému, na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a sv. Huberta

16.10 Po

 

Ruda 7.00

za živé a † členy rodiny Suchánkovy a Jankovy

17.10 Út

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

 

18.10 St

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Radomilov 18.00

 

19.10 Čt

 

Št. Lhota 16.00

 

20.10 Pá

 

Ruda 18.00

za † rodinu Kohoutovu a Annu Jílkovu

21.10 So

 

 

 

22.10 Ne

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Bohdíkov 7.30

za † rodiče Divišovy a živou rodinu

Ruda 9.00

za † manžela a děti

Raškov 10.30

za † manžele Gelnerovy, Šimkovy, živou a † rodinu

 

Ruda nad Moravou:

Tichá adorace na úmysl za průběh a výsledek parlamentních voleb bude dnes 15.10 od 17 do 19 hod.

Zkouška sboru bude v úterý 17.10 v 19 hod. v kostele.

Adorace bude ve čtvrtek 19.10 ve 20 hod. v kostele.

Zpěv chval bude v pátek 20.10 v 17 hod. v kostele.

Modlitba matek bude v pátek 20.10 po mši svaté na faře.

Náboženství na faře bude v sobotu 21.10 v 9 hod. na faře.

Příští neděli 22.10 se koná sbírka na misie.

Setkání mládeže v rámci přípravy na biřmování se uskuteční příští neděli 22.10 v 14 hod. na faře.

 

Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání se koná další sobotu 21.10 v Králíkách odpoledne. Autobus odjede v Rudě od kostela ve 14 hod., projedeme Olšanami a Bušínem. Program na Hoře Matky Boží: 15 hod. – růženec, 16 hod. – adorace, 17 hod. – mše svatá. Návrat po mši svaté.

 

Našemu rodákovi otci Antonínu Baslerovi chceme dát za farnost dar. Předáme ho, když přijede k nám poprvé jako biskup a bude udělovat biřmování 28.10. Kdo by chtěl přispět, vzadu na stolku je kasička.

 

Akce Tradiční vánoční balíčky pro děti z dětských domovů na Ukrajině již začíná. Děti, kterým byste chtěli dárek zakoupit, si můžete  zarezervovat od 9. 10. 2017 telefonicky či emailem na Charitě Šumperk. Bližší informace naleznete na farní nástěnce nebo na webových stránkách Charity Šumperk.

 

Možnost přijmout svátost smíření je:
ve středu a v pátek půl hodiny přede mší svatou v Rudě,
v sobotu přede mší svatou v Olšanech a Bušíně,
v neděli přede mší svatou v Bohdíkově, po mši svaté v Raškově.

Jinak je možnost domluvit se telefonicky v jinému termínu.

 

Farnost Ruda nad Moravou

duchovní správce: P. Michal Krajewski tel. 733 755 848

e-mail: farudanm@ado.cz

*

 

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ

pro školní rok 2017/2018

ZŠ Ruda nad Moravou:

úterý

1. a 2. třída 12:10 – 12:55

3. třída 13:00 – 13:45 pátek

4. a 5. třída 13:00 – 13:45

čtvrtek

6. a 7. třída 14:00 - 14:45

pátek

8. a 9. třída 14:00 - 14:45

ZŠ Hrabenov

středa 13:00 – 13:45

ZŠ Bušín a Olšany:

čtvrtek 13:00 – 13:45

 

Výuka začne v týdnu od 11. září.

 

Pro děti, které z různých důvodů nemohou navštěvovat výuku

ve škole, bude náboženství vždy 2. sobotu v měsíci na faře.

První setkání bude mimořádně až v sobotu 16. září od 9 hodin.

 

 

 

 

 

 

TOPlist
BlueBoard.cz