Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ohlášky

 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ BOHDÍKOV, RAŠKOV
A RUDA NAD MORAVOU

den

liturgická oslava

mše svatá

úmysl

20.5 Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Bohdíkov 7.30

za † Richarda a Barboru Fialovy, Františka Čikla a živou rodinu

Ruda 9.00

za † Marii a Ladislava Šťastných, živé, † příbuzné a duše v očistci

Raškov 10.30

za živou a † rodinu Vlčkovu a Dokoupilovu

Olšanské hory 15.00

za farníky

21.5 Po

Památka Panny Marie, Matky církve

Ruda 7.00

 

22.5 Út

 

 

 

23.5 St

 

Hrabenov 18.00

 

24.5 Čt

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

Komňátka 16.00

 

25.5 Pá

 

Ruda 18.00

za oboje † rodiče, manžela Aloise, dceru Marii, živé rodiny a duše v očistci

26.5 So

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Olšany 17.30

za farníky

Bušín 18.45

za živou a † rodinu Králíčkovu a Hájkovu

27.5 Ne

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Bohdíkov 7.30

za † Janu Kubíčkovou

Ruda 9.00

za † rodiče Kylarovy, Pospíšilovy a duše v očistci

Raškov 10.30

za farníky

Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi.

 

Ruda nad Moravou:

V úterý 22.5 se uskuteční pouť do Želivy, kterou organizuje naše společenství seniorů. Sraz u kostela v 6 hod.

Adorace bude ve čtvrtek 24.5 ve 20 hod. v kostele.

Zpěv chvál bude v pátek 25.5 v 17 hod. v kostele.

Májová pobožnost bude v pátek 25.5 po mši svaté.

Modlitba matek bude v pátek 25.5 po mši svaté na faře.

Příští neděli přijmou křest děti: Tereza Blajzeová a Vanesa Kateřina Václavková.

Zveme na pouť ke Svaté Trojici na kolech příští neděli 27.5. Odjezd od kostela v 10.15 hod. Poutní mše svatá ve 14 hod.

 

Možnost přijmout svátost smíření je:

ve pondělí a v pátek půl hodiny přede mší svatou v Rudě,
v sobotu přede mší svatou v Olšanech a Bušíně,
v neděli přede mší svatou v Bohdíkově, po mši svaté v Raškově.

Jinak je možnost domluvit se telefonicky v jinému termínu.

 

Farnost Ruda nad Moravou

duchovní správce: P. Michal Krajewski tel. 733 755 848

e-mail: farudanm@ado.cz

*

 

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ

pro školní rok 2017/2018

ZŠ Ruda nad Moravou:

úterý

1. a 2. třída 12:10 – 12:55

3. třída 13:00 – 13:45 pátek

4. a 5. třída 13:00 – 13:45

čtvrtek

6. a 7. třída 14:00 - 14:45

pátek

8. a 9. třída 14:00 - 14:45

ZŠ Hrabenov

středa 13:00 – 13:45

ZŠ Bušín a Olšany:

čtvrtek 13:00 – 13:45

 

Výuka začne v týdnu od 11. září.

 

Pro děti, které z různých důvodů nemohou navštěvovat výuku

ve škole, bude náboženství vždy 2. sobotu v měsíci na faře.

První setkání bude mimořádně až v sobotu 16. září od 9 hodin.

 

 

 

 

 

 

TOPlist
BlueBoard.cz