Založit webové stránky nebo eShop

Ohlášky

 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ BOHDÍKOV, RAŠKOV
A RUDA NAD MORAVOU

den

liturgická oslava

mše svatá

úmysl

20.8 Ne

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Bohdíkov 7.30

za † Annu Rulíškovou, sourozence a rodiče

Ruda 9.00

za † Boženu Šimákovu, živou a † rodinu a duše v očistci

Raškov 10.30

za farníky

21.8 Po

Památka sv. Pia X., papeže

Ruda 8.00

 

22.8 Út

Památka Panny Marie Královny

 

 

23.8 St

 

Radomilov 18.00

 

24.8 Čt

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Št. Lhota 16.00

 

25.8 Pá

 

Ruda 18.00

za † rodinu Krmelovu, Taláčkovu a duše v očistci

26.8 So

 

Olšany 17.30

na poděkování za 80 let života

Bušín 18.45

za farníky

27.8 Ne

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Bohdíkov 7.30

za † Anžeku Johnovou, manžela, bratra a rodiče

Ruda 9.00

na poděkování za 65 a 70 let života

Raškov 10.30

 

Ruda nad Moravou:

Tento čtvrtek nebude večer adorace, místo ní bude možnost se sejít na modlitbu v 20 hod. v kostele.

Zpěv chval bude v pátek 25.8 v 17 hod. v kostele.

Vzadu na stolku je rozpis na adorační den, který bude v pondělí 28.8.

Společenství seniorů pořádá poutní výlet do Čihoště a na zámek do Ledeče nad Sázavou dne 12.9. Odjezd bude v 7 hod., součástí programu bude mše svatá, návrat mezi 19 a 20 hod. Cena za autobus: 350 Kč od osoby. Bude i možnost oběda za 110 Kč, nutno se předem přihlásit. Zápis u paní Dombaiové.

 

 

U příležitost 110 let od druhé české vlakové pouti do Lurd z roku 1907 pořádá CK Aleš Kučera Zlín Vlakovou pouť 2017. Pojeďte s námi si připomenout 110 let od svěcení naší Národní kaple v Růžencové bazilice. Bude nás doprovázet olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Více informací najdete na www.poutdolurd.czinfo@ck-kucera.cz nebo na tel.: 777 212 175. Cena je 17 490 Kč.

 

Možnost přijmout svátost smíření je:
ve středu a v pátek půl hodiny přede mší svatou v Rudě,
v sobotu přede mší svatou v Olšanech a Bušíně,
v neděli přede mší svatou v Bohdíkově, po mši svaté v Raškově.

Jinak je možnost domluvit se telefonicky v jinému termínu.

 

Farnost Ruda nad Moravou

duchovní správce: P. Michal Krajewski tel. 733 755 848

e-mail: farudanm@ado.cz

 

 

TOPlist
BlueBoard.cz