Založit webové stránky nebo eShop

Bible - kniha knih

                                                       

                          Vítáme vás v sekci ,,Bible - kniha knih "

 

                                                       

                                                                                               

             ,,Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, 

                                   a lásku bych neměl,                                    

                  jsem jako dunící kov nebo zvučící činel.                                                      

           A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství

         a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru,

           takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl,                                               

                                        nic nejsem. "    1 Korintským 13,1-2           

                                

                                                         

 

 

                                                               

                 

                                     ,,Písmo tvé buď mi čirou rozkoší!

     Nedopusť,abych v něm bloudil nebo jiné do bludu uvedl!,,

                                 (Sv. Augustin, Vyznání 11, 2).

                                                         *                                                  

                               Kniha knih se představuje

                                              

                    Presentace z přednášky biblisty P.Chalupy

                                                                                                      

.

 

 

 

 

                                       Doba vzniku Bible                                           
 
*  800 př. Kr.       sezbírání a sepsání prvních biblických tradic                                                     
 
*  500 př. Kr.       ztráta samostatnosti státu – Tóra se stává „ústavou“ izraelského národa            
 
*  300 př. Kr.       dokončení prorockých spisů                                                                                      
 
*  150 př. Kr.        poslední spisy přijaty do Starého zákona                                                                
 
*                           začátek letopočtu                                                                                                    
 
*  od 50 po Kr.    vzniká Nový zákon                                                                                                      
TOPlist
BlueBoard.cz