Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách naší farnosti a přejeme Vám požehnaný den.

 

 

(klikejte i na obrázky)

*

*

Živý Betlém v Rudě nad Mor. 2017 (video)

*

*

  Společenství Živého růžence

 


 

Modlitba růžence

Růženec je starobylá modlitba křesťanů, jejímž původcem je svatý  Dominik, který jej začátkem

12. století obdržel od Panny Marie. Při modlitbě růžence přemýšlíme nad tím, co dobrého pro nás

Bůh vykonal. Pět  tajemství radostného růžence nám připomíná události Ježíšova dětství, růženec

světla  rozjímá o životě Pána Ježíše, bolestný o Ježíšově utrpení a slavný o slávě Vzkříšení.

Dohromady dvacet desátků.

 

Růženec je modlitba velmi užitečná, rozhodně nejde jen o bezduché odříkávání zbožných slovíček.

Zahrnuje mnoho rozměrů:


1) Modlitba ústní – s důvěrou v srdci prosíme Boha na přímluvu Panny Marie, používáme slova,

která se modlily už celé generace v církvi, která pocházejí z Písma svatého nebo z tradice církve.


2)  Modlitba rozjímavá – motivy jednotlivých tajemství nám nabízejí možnost přemítat  o

důležitých událostech ze života Pána Ježíše a Panny Marie. Ve chvíli recitace desátku můžeme hledat

inspiraci pro náš život, jak se učit reagovat podobně moudře.


3) Modlitba kontemplativní – je modlitba blízkého a důvěrného setkání duše a Boha, kdy člověk

hledá odpočinutí, nepotřebuje mnoho slov ani mnoho myšlenek, ale ví, že nalézá u svého tvůrce

porozumění a odchází posílen do dalšího života.

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt

18,20

Modleme se tedy společně živý růženec za naše rodiny, na naše osobní úmysly, za naši farnost i

celou obec, za nemocné a trpící, za nenarozené děti, za pronásledované křesťany, za mír a také  na

úmysl Svatého otce.

 

Živý růženec

Když se domluví dvacet lidí a každý slíbí, že se každý den  pomodlí jeden desátek s určeným

tajemstvím, říká se, že vznikla modlitební růže a že se všichni společně modlí živý růženec. Nemá-li

někdo čas či možnost modlit se desátek na kolenou před obrazem nebo sochou Panny Marie, může

se ho pomodlit během práce, na cestě, apod. Kdo se modlí celý růženec, nemusí přidávat desátek

navíc, ale má rozjímat o tajemství, které je mu přiděleno.

Věřící, modlící se první desátek, začíná úvodem k růženci: Apoštolským vyznáním víry - Věřím

v Boha, modlitbou Otče náš, třikrát Zdrávas, Maria a chválou k nejsvětější Trojici - Sláva Otci.

Věřící, který se modlí pátý desátek, přidává Zdrávas, Královno a závěrečnou modlitbu.

 

Jestliže se někdo z vážných důvodů rozhodne nemodlit se již svůj desátek, má sdělit své rozhodnutí

vedoucímu růžence, aby mohl dát jeho desátek někomu jinému, aby byl růženec úplný.

 

Pobožnost Živého růžence byla zavedena v roce 1826 ve Francii Pavlínou Jaricotovou a je zasvěcena

sv. Filoméně, kterou papež Řehoř XVI. jmenoval patronkou a ochránkyní této pobožnosti.

 

Živý růženec v naší farnosti

V naší farnosti jsou dvě skupiny živého růžence: v Olšanech tvoří společenství živého růžence 20

členů. Kartičky s desátky si předáváme vždy na konci měsíce. V Hrabenově a Hosticích je skupina

20 členů. Za členy živého růžence a jejich rodiny dáváme pravidelně sloužit mši svatou.

Živý růženec není uzavřeným společenstvím.

Pokud by se našlo alespoň několik dalších zájemců, mohli bychom rozšířit společenství o další živý růženec. Zúčastnit se mohou děti i dospělí, na věku nezáleží. Všichni jste vítáni. V případě zájmu se obraťte na pana faráře. 

*

Benefiční koncert v Rudě nad Mor. 2017

 

*

LITURGIE

 

 

 

 

banner techsoup.cz

Charita Šumperk

TOPlist
BlueBoard.cz